miercuri, 16 decembrie 2015

Dupa ce si-a schimbat presedintele de onoare si a gasit un nou "inalt patronaj", ANCMRR continua sa atace interesele marii majoritati a rezervistilor militari

COMUNICAT ANCMRR NR. 27/15.12.2015
"Stimați camarazi,
          Dl. colonel Dogaru, în calitatea sa de  „președinte al Sindicatului cadrelor militare disponibilizate (constituit și funcționând ilegal), fondator și purtător de cuvânt al Consiliului Național al Societății Civile” continuă să facă aprecieri nedemne de un militar referitoare la legea pensiilor militare, după ce forma concepută de colectivul de specialiști, ce a lucrat peste trei ani la definitivarea ei, a fost acceptată de Guvern și trimisă la Parlament pentru aprobare.
          Din păcate, oameni de tipul lui Dogaru au intervenit cu foarte multe amendamente, care au denaturat structura și  sensul acestui proiect de act normativ, aprobat în grabă, cu multe neclarități și confuzii și l-au făcut imposibil de aplicat. În această situația, un alt grup de specialitate a făcut unele modificări și completări pentru ca legea respectivă să poată intra în vigoare la 01.01.2016.
          Aceste modificări nu au fost înțelese de oamenii care au intervenit prima oară, printre care și colonelului Dogaru, lansând teoria falsă că prin noua formă „vor fi reduse pensiile militare de stat”.
          Agitația provocată în jurul modificării legii a culminat printr-o scrisoare adresată  „Primului ministru și tuturor miniștrilor” de către președintele  sindicatului de pensionari militari. 
          Dincolo de tonul nedemn pentru un fost cadru militar, scrisoarea conține o serie de afirmații care denotă lipsa totală de cunoștințe juridice a autorului, megalomania cu care se exprimă, „sfătuind” și amenințându-l pe  premier  și pe toți membri Guvernului.
          Astfel „atrage atenția” asupra faptului că o lege organică nu poate fi modificată decât prin lerge, nu prin OUG. Numai că dumnealui scapă din vedere faptul că modificarea  legii pensiilor militare de stat va fi discutată și aprobată prin lege în Parlament. Dar este un detaliu de care nu se împiedică „marele specialist”.
          Deși legea prevede clar că pensile aflate în plată nu vor fi reduse în cazul că, prin recalcular, cuantumul rezultat este mai mic decât cel aflat în plată, dumnealui vrea să obțină o pensie majorată substanțial, având în vedere „înaltele funcții militare” pe care le-a avut în cariera sa de istoric militar.
          Pentru a fi „mai convingător”, autorul apelează și la cunoștințele de care dispune, în materie constituțională, avizându-l pe premier și pe miniștri asupra „încălcărilor Constituției” pe care le fac prin modificarea și corectarea rezonabilă a unui act normativ, la a cărui denaturare Dogaru a contribuit din plin. Mai mult, acum ar vrea ca legea pensiilor militare de stat să nu mai poată întra în vigoare la data de 01.01.2016!
          „Președintele”  Dogaru, în marea lui înțelepciune, afirmă că Guvernul „nu are dreptul” să se ocupe de Armată, pentru că în Constituția României se prevede că aceasta este „în serviciul permanent al poporului”, deci numai dumnealui, „militarul autentic”, are dreptul să decidă ce trebuie făcut în Armată!
          Cu o lipsă totală de bun simț, premierul este acuzat că ar fi procedat „ilegal și anticonstituțional”, trimițând la Parlament o Ordonanță de urgență „neconstituțională”.
          Mai mult, Dogaru a trimis Președintelui țării, celor două Camere ale Parlamentului și Avocatului Poporului scrisori în care își declară nemulțumirile față de Ordonanța de Urgență a Guvernului și solicită ca această să nu fie aprobată și aplicată, să fie sesizată Curtea Constituțională, care să o declare neconstituțională, dovedindu-și astfel lipsa cunoștințelor jridice, dorința de a se „remarca”.
          Concluzionând, domnul Dogaru apreciază că efectele legii în cauză „încă nu pot fi bănuite„ dar „trebuie aplicată așa cum a fost promulgată”
          Pentru a-i „învăța minte” pe cei avertizați, încheie cu precizarea că trebuie să se renunțe la adoptarea măsurii propuse de ministrul apărării, care face legea inteligibilă, aplicabilă, pentru a intra în vigoare la termen. Dacă nu,  domnul respectiv „prevede” o posibilă „contralovitură de putere” din partea rezerviștilor și nu numai!
          Având în vedere cele de mai sus, considerăm că atitudinea „domnului” Dogaru îl face nedemn de calitatea de militar, fapt remarcat și de puținii sindicaliști militari rămași în evidență, pe care vrea să-i facă „fericiți”!
          Așa cum s-a precizat în comunicatul anterior, soluția adoptată de Guvern nu este de natură să „diminuieze” vreo pensie militară, având în vedere prevederile art. 111 din proiectul de modificare. De asemenea, articolul 110 este modificat în sensul că baza de calcul folosită la recalculare este la nivelul soldelor de grad și funcție ale cadrelor active la data intrării în vigoare a legii, fapt ce este de natură să majoreze o mare majoritate a pensiilor recalculate, așa cum a afirmat ministrul apărării.
          Vă vom ține la curent cu evoluția acestei acțiuni.
Șeful Serviciului juridic ANCMRR
Cdr.(r) //C. ALEXANDRU//
Jurist"

joi, 10 decembrie 2015

ANCMRR linisteste rezervistii militari: se lucreaza pentru noi, totul este sub control! ...

COMUNICAT  Nr.26 din 10.12.2015
         Stimaţí Camarazi,
         
          Vă aducem la cunoştinţă că, pe data de 09.12.2015, Guvernul a trimis Parlamentului o Ordonanţă de Urgenţă în care s-a inclus, printre altele, şi propunerea de modificare şi completare a Legii nr.223/2015, privind pensiile militare de stat.
          În ce priveşte conţinutul, au fost făcute unele modificări pentru a evita posibile interpretări incorecte. Toate aceste modificări şi completări corespund formei iniţiale, aprobată de Guvern şi trimisă la Parlament, Senatul fiind prima cameră sesizată. Numai că s-au găsit nişte „sindicalişti” şi alţi „cunoscători”, care au depus peste 200 de amendamente, din care circa 10% au fost acceptate. Legea a fost trimisă la Camera Deputaţilor, cameră decizională, aceasta având numai 2 zile pentru analiză şi dezbatere. Din această cauză, nu a mai fost avizată de Consiliul Legislativ al Parlamentului, care ar fi putut da o formă acceptabilă conţinutului legii respective. Faptul că legea a fost definitivată în grabă, a fost trimisă la promulgare cu multe inadvertenţe, neclarităţii şi confuzii care o făceau inaplicabilă.
          Aşa cum aţi văzut, unele posturi TV au transmis, în ultimele zile, diferite comentarii referitoare la pensiile militare. multe dintre acestea fiind nedocumentate, ostile chiar faţă de pensionarii militari.
          Având în vedere această situaţie, vă informăm că legea pensiilor militare va avea unele modificări şi completări, care erau strict necesare, multe texte fiind neclare, interpretabile sau inutile. Pentru eliminarea acestor neajunsuri, un grup de specialişti a operat  modificările şi completările necesare, fără a schimba semnificativ conţinutul articolelor respective. Iar acolo unde se pare că ar fi modificat nefavorabil unele prevederi, nu este decât o disjungere a prevederilor care nu corespundeau spiritului legii. S-a reuşit astfel ca textul legii să corespundă cerinţelor şi aşteptărilor atât ale celor care urmează să iasă la pensie pe baza noii legi, cât şi celor care sunt deja la pensie, urmând să suporte încă o recalculare (să sperăm, în interesul nostru !).
          Referitor la pensiile aflate în plată, acestea vor fi recalculate pe baza noii legi, dar se menţine prevederea ca pensiile recalculate în cuantum mai mic, să rămână în cuantumul existent, fără nici un fel de penalitate. De asemenea, cei ale căror pensii vor creşte, vor beneficia de noul cuantum începând cu data intrării în vigoare a legii, situaţie care nu era menţionată în textul iniţial.
          Precizăm că din cele 125 de articole ale legii numai 25 au fost modificate  
          Această evoluţie a fost posibilă şi ca urmare a eforturilor făcute de conducerea A.N.C.M.R.R., care a ţinut permanent legătură cu colectivul care a făcut modificările şi completările necesare, cu conducerea M.Ap.N., dar şi cu dumneavoastră, stimaţi camarazi.
          Vă asigurăm că vom face tot ce trebuie pentru a vă ţine permanent la curent cu evoluţia problemelor ce vă interesează şi a nu vă lăsa impresionaţi de afirmaţiile unora, care nu înţeleg sau nu ştiu despre ce este vorba, dar se grăbesc să „iasă pe sticlă”!
          Stimaţi camarazi,
          Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu problemele mai sus menţionate, puteţi să vă adresaţi la telefon 0744.373.125 – cdor.(r) ALEXANDRU Constantin.
 
  ŞEFULSERVICIULUI JURIDIC
 
                           Cdor.(r) ALEXANDRU Constantin

marți, 8 decembrie 2015

Comunicat nr. 25/07.12.2015 - Întâlnire la Ministerul Apărării Naţionale

În ziua de 7 decembrie 2015, la solicitarea conducerii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Excelenţa Sa, Domnul Mihnea MOTOC, ministrul Apărării Naţionale, a primit în audienţă o delegaţie a Asociaţiei formată din: gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU  - preşedinte, gl.mr.(r)av.ing. Vasile DOMNU – vicepreşedinte, gl.mr.(r) dr. Constantin MIHĂLCIOIU – vicepreşedinte şi gl.mr.(r) Marian BUCIUMAN – vicepreşedinte.

Din partea conducerii M.Ap.N.  au participat şi şefi ai unor structuri din conducerea centrală a ministerului.
Întâlnirea a avut drept scop:
-         Prezentarea felicitării adresată de Asociaţie, Excelenţei Sale  Domnului ministru cu prilejul investirii sale în onoranta funcţie de ministru al apărării;
-         Informarea privind prevederile Statutului Asociaţiei referitor la funcţionarea acesteia sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate, la care s-a primit un răspuns afirmativ şi patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Praşedinte de Onoare şi obţinerea acordului acestuia.
-         Prezentarea Asociaţiei ca fiind de utilitate publică şi a principalelor probleme curente care îi frământă pe membrii acesteia; Alocarea prin buget de fonduri pentru desfăşurarea activităţii; Legea pensiilor militare; Reluarea proiectelor de lege privind organizarea şi funcţionarea structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi retragere; Actualizarea Legii nr. 80/1995 şi de organizare a M.Ap.N.cu amendamentele Asociaţiei; Relaţiile cu cadrele   militare active,  care nu întotdeauna apreciază competenţa cadrelor militare în rezervă şi retragere, nu manifestă solidaritate cu aceştia şi care ar putea fi mai eficientă; Tendinţa de diminuare sau anulare a unor drepturi ale cadrelor militare în rezervă şi retragere prezentate în lege dar nu şi în instrucţiunile de aplicare; Problema decontării foarte greoaie a costurilor de madicamente care sunt gratuite; Problema promovării propunerilor privind înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă şi retragere ş.a.
Domnul ministru a acceptat să i  se transmită în scris problemele care i-au fost înaintate în sumar şi a precizat că este onorat de propunerea de a accepta titlul de Preşedinte de Onoare,a apreciat ca remarcabilă prezentarea făcută de preşedintele Asociaţiei şi că va întreprinde toate demersurile necesare pentru soluţuionarea problemelor ridicate, fiind disponibil pentru o comunicareşi consultare permanent cu ANCMRR.
Cu această ocazie, în numele Asociaţiei , domnul preşedinte gl.(r)  prof.univ.dr. Mihai ILIESCU  a conferit „Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R.” Excelenţei  Sale domnul minstru Mihnea MOTOC şi i-a înmânat „Atestatul” pentru recunoaşterea calităţii de „Preşedinte de Onoare al Asociaţiei” , Statutul Asociaţiei şi Strategia pentru Optinizarea şi Eficientizarea Activităţii A.N.C.M.R.R. 2013- 2017.
Apreciind operativitatea manifestată de conducerea ministerului pentru organizarea acestei întâlniri, domnul preşedinte al ANCMRR a mulţumit ministrului ApărăriiNaţionale pentru timpul afectat delegaţiei şi l+a asigurat că şi în continuare ANCMRR este permanent la datorie, ca o componentă de bază a armatei de rezervă a Armatei Române.
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI  NAȚIONALE A CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”
Gl.(r) prof.univ. dr.  Mihai ILIESCU

luni, 7 septembrie 2015

Informare cu privire de la consfatuirea de la Pitesti din 3 sept. a.c.


In atentia tuturor membrilor SCMD

Joi, 3 septembrie 2015, la Muzeul Judetean Arges, a avut loc, la initiativa d-lui vicepresedinte SCMD Col. (r) Popescu Victor si a BO al Filialei Pitesti, adunarea de lucru a Birourilor Operative ale Filialelor din Zona Sud.
Au participat membrii Biroului Operativ Central (BOC), conducerea Departamentului Juridic al SCMD, vicepresedintele coordonator al Zonei Centru, dl. Col. (r) Tudosie Stefan, dl. vicepresedinte Vîrban Aurică din partea membrilor fondatori si dl. Col. (r) Stefan Adrian, responsabil cu evidenta membrilor SCMD din zona mentionata.
S-a inregistrat o singura absenta notabila, vicepresedintele Col. (r) Valeriu Pricina, membru BOC, aflat la Palatul Victoria pentru a prezenta pozitia SCMD fata de noua lege a sistemului unic de salarizare, in discutiile pe aceasta tema.
Dincolo de caracterul festiv si prezentarea rezultatelor activitatii grupului de filiale de sub coordonarea d-lui Col. (r) Popescu, in cei 5 ani de existenta, au fost dezbatute urmatoarele probleme:
 • Implicarea reprezentantilor SCMD, exclusiv in interesul membrilor SCMD, in procesul de aplicare a prevederilor Legii pensiilor militare de stat;
 • Diferentele, sub aspect juridic si financiar, in recuperarea sumelor abuziv retinute din pensii de regimul Basescu - Boc, prin lege sau prin actiunile in justitie ajunse in faza de executare silita;
 • Atitudinea permanent ostila fata de rezervisti, manifesta exclusiv la MApN, din partea DRPIP si a conducerii  Casei Sectoriale de pensii a MApN.
 • Procedurile privind executarea silita a Casei Sectoriale de Pensii a MApN;
 • Aspectele mai putin intelese ale Legii pensiilor militare de stat.
 • Sustinerea de catre SCMD, deoarece sistemul este astazi unic (aparare, ordine publica si siguranta nationala) a cresterii salariale cu 75% pentru agentii de politie, formulata de sindicatele partenere din MAI, cu extinderea acestei prevederi si la jandarmi, lucratorii ISU si militarii profesionisti (angajati pe baza de contract), ale caror revendicari au fost deja sustinute de SCMD public si in fata ministrului Apararii Nationale si a d-nei secretar de Stat Otilia Sava care si le-au insusit.
 • Sustinerea drepturilor salariale ale angajatilor civili din MApN si MAI care au aceleasi obligatii si sunt supusi acelorasi vicisitudini ca si colegii lor cadre militare.
 • Necesitatea intensificarii actiunilor de respingere a promulgarii ca lege a OUG 95/2014 care proclama sfarsitul Revolutiei in ziua de 22 decembrie 1989 la orele 12.10, excluzandu-i pe militari de la orice drept de recunostinta si inventeaza o asa zisa categorie a persoanelor "cu rol determinant". In conditiile in care primii impuscati ai Timisoarei au fost militari, in data de 17 decembrie 1989 (primul la orele 11.23, frt Zduria Adrian) si fara rolul cu adevarat determinant al militarilor scimbarea de regim nu ar fi avut loc, vom lupta impotriva acestei discriminatorii aberatii legislative pana la CEDO si dincolo de CEDO.
 • Grabirea procesului de finalizare a proiectului de Lege a sindicatelor pe care CNSC il va propune parlamentarilor, de a carei promulgare depinde soarta tuturor sindicatelor, nu numai a SCMD. Pana la aceasta promulgare orice incercare de restructurare a SCMD ar insemna in fapt lichidare, idee respinsa de marea majoritate a participantilor la CNR Alba Iulia 2014.
 • Nealinierea SCMD la nici un partid, in contextul actual, dar dreptul tuturor membrilor SCMD, cu exceptia presedintelui SCMD de a adera la orice partid, cu conditia sprijinirii intereselor SCMD.
 • Necesitatea reorganizarii filialelor destructurate de acei membri ai BO care nu mai pot, nu mai vor sau, din interese personale contrarii SCMD, le blocheaza activitatea de ani de zile.
 • Analizarea de catre CD a recentelor actiuni inexplicabile si regretabile ale d-nei avocat Graziela Barla, inclusiv din perspectiva deteriorarii relatiilor cu primul nostru avocat din cauza actiunilor rau intentionate si dirijate ale unor persoane strecurate cu misiuni sau racolate prin santaj si promisiuni, din interiorul SCMD.
 • Necesitatea largirii plajei de activitate a SCMD dupa aparitia Legii sindicatelor, atat geografic, in plan european, cat si economic, in plan intern, in scopul cresterii nivelului de trai si de siguranta sociala ale membrilor sai.
 • Acceptarea de catre BOC a propunerilor facute de d-nii vicepresedinti Virban Aurica, Popescu Victor si Tudosie Stefan ca, datorita prelungirii perioadei de vacanta si a absentelor datorate muncilor gospodaresti, sedinta CD sa nu se desfasoare in luna septembrie ci in prima decada a lunii octombrie si sa nu aiba loc la Bucuresti ci la Sibiu sau Pitesti. Locatia a fost o propunere mai veche a BOC ca, in functie de posibilitatile financiare privind deplasarile, sedintele CD sa poata avea loc si in teritoriu.
P. SECRETARIATUL GENERAL,
Col. (r) Adrian STEFAN


sâmbătă, 15 august 2015

Tuturor celor care sarbatoresc , de Sf. Maria, ziua numelui, cele mai sincere urari de sanatate, viata lunga si fericita! La Multi Ani! La Multi Ani marinarilor romani!

Sfanta Maria este sarbatorita in fiecare an pe 15 august, cand Biserica Ortodoxa Romana are in calendar ziua Adormirii Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare). In mod traditional, milioane de romani isi sarbatoresc in aceasta zi onomastica. Potrivit unor statistici, circa 2,2 milioane de locuitori poarta nume ca Maria, Mara, Mariana, Marilena, Marina, Marinela, Marita, Marusia, Mariuca, Mariuta, Maricica, Mia, Mioara sau, in cazul barbatilor, Marian si Marin.


Totodata, Sf. Maria, a fost  oficializata ca "Ziua Marinei Romane si ca onomastica a marinarilor romani la data de 15 august 1902, iar de peste un secol sarbatoarea marinarilor atrage atentia publicului atat prin ceremonii militare si religioase, cat si prin momente specifice vietii si traditiilor marinarilor", se arata intr-un comunicat al Statului Major al Fortelor Navale.
Anul acesta, potrivit SMFN, sarbatorirea Zilei Marinei Romane are loc in contextul implinirii a 155 de ani de la crearea Marinei Militare Romane moderne de catre domnitorul Alexandru Ioan CUZA, in anul 1860.
LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CARE ASTAZI ISI SERBEAZA NUMELE, LA MULTI ANI MARINARILOR ROMANI!
 15.08.2015
BIROUL OPERATIV AL SCMD

marți, 28 iulie 2015

Comunicat de presă - Statul Major al Forțelor Navale Române

Forțele Navale Române vor participa miercuri, 29 iulie, alături de structuri reprezentative ale autorităților locale și centrale, la ceremonii militare și religioase organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Național, astfel:
* Constanța — Faleza din fața Comandamentului Flotei — ora 10.00
* Brăila — Piața Independenței — ora 11.00
Tulcea — Piața Tricolorului — ora 10.00
București — Piața Tricolorului — ora 09.00
Programul manifestărilor va cuprinde alocuțiuni, un concert de fanfară susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale, la Constanța și defilarea Gărzilor de Onoare.
La aceste activități au fost invitați reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor neguvernamentale, militari din garnizoanele Forțelor Navale, veterani de război, cadre militare în rezervă și în retragere, grupuri de copii etc.

Compartimentul Informare și Relații Publice

sâmbătă, 27 iunie 2015

In atentia ofiterilor si subofiterilor care au lucrat la Regimentul/Brigada 30 Garda

La 01.07.2015, R. 30 Gd. aniverseaza 155 de ani de la infiintare.
Cei care au lucrat in aceasta unitate de elita a Armatei, nu conteaza durata - o zi, o luna, un an, o viata - sunt invitati sa participe.
Programul aniversarii:
08.00 – 08.55 Primirea invitaţilor * 
09.00 – 09. 25 Ceremonia decorării Drapelului de luptă (pe platoul unităţii) 
09.25 – 09.35 Deplasarea invitaţilor şi a personalului către ansamblul monumental ce va fi inaugurat (la intersecţia dintre bulevardele Timişoara şi Gl. Vasile Milea) 
09.35 – 09.45 Ceremonia de dezvelire a statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul 
10.30 – 11.30 Ceremonia decorării foştilor comandanţi ai unităţii cu Emblema de Onoare a Statului Major General şi înmânarea de plachete şi diplome (pe platoul unităţii) 
11.30 – 13.30 Masă festivă. 
 * accesul se va face prin punctele de control din B-dul Timişoara şi Gl. Vasile Milea 
 * parcarea autoturismelor personale şi de serviciu nu se poate asigura în interiorul unităţii 
 Detalii la telefon: 021.3181694/int. 165; 0769656624
Cei care doresc sa primeasca datele de contact ale fostilor colegi din R (Bg.) 30 Gd pot solicita  tabelul si inscrierea datelor lor de contact in acest tabel, la e-mail sindicatulmilitarilor@gmail.com.

vineri, 5 iunie 2015

In atentia tuturor utilizatorilor de telefonie si Internet din reteaua SCMD   Urmare a Deciziei CD adoptate in sedinta din 04.06.2015, al carei continut vi-l redam mai jos:

 1. "Actualul contract de furnizare servicii de telefonie si internet, incheiat cu S.C. TELEKOM S.A. si care expira la 14.06.2015, se sisteaza cu aceasta data.
 2. Secretarul General va negocia un nou contract, in functie de incasarile rezultate din plata cotizatiilor.
 3. Pana la contractarea unui nou abonament centralizat de telefonie, fiiecare structura centrala a SCMD si fiecare filiala isi va gestiona, incepand cu 14.06.2015, propriile necesitati de comunicare, incadrandu-se in bugetul propriu.
 4. Pana la data de 10.06.2015, actualii posesori de telefoane din reteaua SCMD vor solicita in scris, la Secretariatul General, pastrarea actualelor numere
 5. Actualii posesori de numere (SIM-uri) din reteaua SCMD isi vor putea pastra si gestiona singuri aceste numere, in conditiile stabilite de furnizor si care vor fi comunicate prin intermediul Secretariatului General al SCMD",

rugam pe toti utilizatorii de numere de telefon din reteaua SCMD sa comunice pe orice cale, la Secretariatul General al SCMD, intentia de a pastra actualul numar de telefon, pana luni, 08.06.2015, ora 12.00, cand va incepe negocierea cu reprezentantul SC TELEKOM SA privind conditiile de transfer catre utilizatorii individuali.

Cu stima,
SEF SECRETARIAT GENERAL,
Lt. Col. (r) Dumitru RINCIOG

joi, 26 februarie 2015

Anunt al Filialei SCMD Resita

   Bună ziua tuturor !
   Este pentru prima data când, din păcate, membrii de sindicat din Filiala Reşiţa sunt nevoiţi să solicite un ajutor de urgenţă.
   Colegul nostru, plt.adj.şef (r) BÂRSAN IOAN-GHEORGHE a fost operat pe creier la Spitalul de Neurochirurgie din Cluj-Napoca şi de circa două săptămâni a fost reţinut în clinică pentru că a făcut şi o pneumonie şi nu este stabilizat.
   Întrucât în prezent nu poate încă să comunice, fiind tot internat la terapie intensivă, soţia sa ne-a trimis un sms prin care ne roagă să îl ajutăm cu bani pentru că resursele proprii s-au epuizat.
   Pentru cei care doresc să îl ajute vă comunicăm contul în care se pot vira banii, fiecare după dorinţă şi posibilităţi, şi care este Banca Transilvania, Vasilescu Mihaela-Doina IBAN RO85BTRL01101201619132XX.
   Transmitem email-ul, spre ştiinţă, şi la S.C.M.D., Secretariatul General şi la Departamentul Economico-Financiar, urmând ca astăzi să facem şi demersurile procedurale legale pentru acordarea unui sprijin financiar.
Cu stimă,
Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
Col.(r) Marin Buţiu