vineri, 5 februarie 2010

Procedura de primire de noi membri in sindicat si de achitare a cotizatiei de membru  Pot deveni membri ai SCMD cadrele militare disponibilizate, cadrele militare in rezerva si in retragere si vaduvele si urmasii majori ai cadrelor militare care au servit patria in: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si alte structuri ale sistemului national de aparare. 

Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa depuna urmatoarele documente la una din filialele sindicatului:
  • Cerere de adeziune la sindicat, in original (Formularul il gasiti aici.)
  • Copie dupa cartea/buletinul de identitate
  • Copie dupa talonul de pensie
  • 2 fotografii tip buletin
  • Dovada platii cotizatiei (120 lei/anual, 60 lei pentru vaduve si urmasi)

Cotizatia de membru de sindicat se va plati in contul bancar al  SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal: 26096263
. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si sa predea la secretariatul filialei o copie dupa dovada achitarii acesteia. 

Legitimatia se elibereaza de catre filiala din care membrul SCMD face parte.

COMITETUL DIRECTOR AL SCMD

Cererea de inscriere in SCMD (model)


CERERE DE INSCRIERE

               
Subsemnat ul (a) Gradul............................(nume) …..................................…....……… (prenume) …………...................

domiciliat (a) în localitatea....................................................str........................................nr........bloc......................sc..................ap...........

.......Jud/Sect.......................................... cod postal....................................................................

posesor al B.I.(C.I.) seria ….........… nr. …….............................……. C.N.P. .....................................................................

solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .

Sunt angajat (a)  la .............................................(institutia, intreprinderea), in functia de .................................................

Sunt născut (a) la data de …….........................… in localitatea ……....................................…….. jud. ..........

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.

Casa de pensii (cea care imi plateste pensia) :………………………………………………
                                                                                              (MApN, MAI, SRI,)

Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :……………………………
Tel. serviciu ………………………………….
Tel. Mobil……………………………………..
Fax ……………………………………………
E-mail …………………………………………
Adresa postala ......................................................................................................................


Data inaintarii cererii:……………………..
                                                                 
…………………………………………………………
                 (NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)Proces verbal de infiintare a filialei (model)

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Filiala
Adresa postala
E-mail
Telefon
                                  (Datele de mai sus reprezinta datele de contact ale filialei si vor fi afisate pe pagina de Internet a judetului respectiv)

PROCES VERBAL DE INFIINTARE A FILIALEI....................................................

Incheiat astazi……………………in adunarea generala de constituire a
Filialei………………………………………………………………………….a SCMD.
Participa din partea Comitetului Director al SCMD:
……………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Participantii la adunarea generala sunt membri ai SCMD si, cu data prezentului proces verbal, devin membri fondatori ai filialei. Tabelul nominal cu fondatorii se anexeaza la prezentul proces verbal.
Membrii fondatori au ales Biroul Operativ al Filialei, format din:
1. Presedinte………………………………………………………………………..
2. Vicepresedinte……………………………………………………………………
3. Secretar…………………………………………………………………………..
Presedintele Filialei face parte de drept din Consiliul National al Reprezentantilor SCMD, putand fi inlocuit prin mandat de catre vicepresedintele sau de catre secretarul Filialei.
Filiala nu este persoana juridica si are ca atributii urmatoarele:
• Aproba inscrierile de noi membri in SCMD;
• Colecteaza cotizatia de membru de sindicat si o vireaza in contul SCMD;
• Reprezinta SCMD in relatia cu administratia publica locala.
Alte atributii ale filialei si detalii organizatorice privind functionarea sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a SCMD .

Delegatia SCMD,                                                                       Biroul Operativ al Filialei,