vineri, 5 februarie 2010

Proces verbal de infiintare a filialei (model)

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Filiala
Adresa postala
E-mail
Telefon
                                  (Datele de mai sus reprezinta datele de contact ale filialei si vor fi afisate pe pagina de Internet a judetului respectiv)

PROCES VERBAL DE INFIINTARE A FILIALEI....................................................

Incheiat astazi……………………in adunarea generala de constituire a
Filialei………………………………………………………………………….a SCMD.
Participa din partea Comitetului Director al SCMD:
……………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Participantii la adunarea generala sunt membri ai SCMD si, cu data prezentului proces verbal, devin membri fondatori ai filialei. Tabelul nominal cu fondatorii se anexeaza la prezentul proces verbal.
Membrii fondatori au ales Biroul Operativ al Filialei, format din:
1. Presedinte………………………………………………………………………..
2. Vicepresedinte……………………………………………………………………
3. Secretar…………………………………………………………………………..
Presedintele Filialei face parte de drept din Consiliul National al Reprezentantilor SCMD, putand fi inlocuit prin mandat de catre vicepresedintele sau de catre secretarul Filialei.
Filiala nu este persoana juridica si are ca atributii urmatoarele:
• Aproba inscrierile de noi membri in SCMD;
• Colecteaza cotizatia de membru de sindicat si o vireaza in contul SCMD;
• Reprezinta SCMD in relatia cu administratia publica locala.
Alte atributii ale filialei si detalii organizatorice privind functionarea sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a SCMD .

Delegatia SCMD,                                                                       Biroul Operativ al Filialei,