luni, 12 noiembrie 2012

Procedura de mutare in cadrul filialelor a membrilor SCMD
Mutarea membrilor SCMD de la o filiala la alta se poate face dupa urmatorul algoritm:

  1. Intocmirea de catre solicitant a unei cereri  catre Secretariatul General al SCMD in care va specifica: a)Filiala in evidenta careia se afla; b)Datele de evidenta si de contact (obligatoriu, de precizat CNP-ul); c)Filiala la care doreste sa se mute; d)Motivul mutarii (acesta nu este obligatoriu de specificat);
  2. Obtinerea acordului de mutare de la presedintele Filialei la care se muta (acordul va fi certificat de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei filialei direct pe cerere);
  3.  Prezentarea cererii secretarilor celor doua filiale, pentru actualizarea bazelor de date. Secretarii sunt obligati sa certifice operatiunea  de actualizare a bazei de date prin inscrierea, direct pe cerere, a expresiei “Operat in baza de date a Filialei …….”, sa consemneze data si sa semneze.
  4. Predarea (expedierea) cererii la Secretariatul General al SCMD.

Secretariatul General al SCMD este obligat sa confirme membrului de sindicat ca cererea sa a fost luata in evidenta, prin consemnarea, direct pe cerere, a expresiei “Operat in baza de date centrala”, aplicarea datei si a stampilei. La cererea expresa a solicitantului, va elibera o copie a cererii.

Cererea de mutare se poate inainta personal sau se poate expedia prin posta sau prin e-mail (in acest din urma caz, numai in fisier PDF), atat la filiale cat si la Secretariatul General.