vineri, 14 iunie 2013

DECIZIE privind reteaua de telefonie a SCMDSINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director

                                                                                          

DECIZIE
privind reteaua de telefonie a SCMD

In baza atributiilor stabilite prin Statut (art. 17) si ROF (art. 12-18), Comitetul Director decide:

1.      Incepand cu 18.06.2013 se porteaza numerele de telefon detinute de SCMD, din  reteaua VODAFONE in reteaua COSMOTE, conform Anexei 1.
2.      Repartizarea telefoanelor pe filiale se va face proportional cu numarul membrilor SCMD platitori de cotizatii in anul curent, astfel:
a.       intre 15 si 50 membri, 1 telefon;
b.      intre 51 si 200 membri, 2 telefoane;
c.       peste 200 de membri, 3 telefoane
                                                     
3.      In cadrul abonamentului, fiecarui telefon i se aloca:
a.       100 minute nationale (200 minute pt. vicepresedintii SCMD coordonatori de filiale);
b.      Convorbiri nelimitate in reteaua Cosmote;
c.       Convorbiri nelimitate in reteaua fixa Romtelecom
d.      15 SMS nationale
e.       10 SMS in reteaua Cosmote
4.      Filialele cu mai putin de 15 membri cotizanti vor primi telefoane in momentul incadrarii in una dintre variantele stipulate la pct. 2, lit. a, b, c.
5.      Distribuirea telefoanelor catre filiale se va face prin grija vicepresedintilor SCMD coordonatori de filiale si prin Secretariatul General al SCMD. Cheltuielile de expeditie se suporta din fondul central la dispozitia CD.
6.      Sarcina gestionarii sistemului de telefonie revine Secretariatului General al SCMD.
7.      Comisia de receptie va informa lunar Comitetul Director cu privire la alocarea minutelor pe filiale.
8.      La epuizarea minutelor si SMS-urilor alocate, telefoanele se vor bloca.
9.      Membrilor Comitetului Director interesati li se vor elibera copii dupa contractul incheiat cu Cosmote.

Nr. 576/12.06.2013
Data publicarii spre dezbatere: 12.06.2013
Data adoptarii deciziei:14.06.2013

INITIATORI PROIECT,

Gl. Fl. Aer. (r) Iosif Balan
Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog

vineri, 7 iunie 2013

Convocarea Comitetului Director al SCMD


Data: vineri, 14.06.2013, orele 11.00
Locul desfasurarii: Sediul central al SCMD

Ordinea de zi:

1.      Informare privind stadiul proiectelor legislative care ne privesc. Propuneri de masuri (prezinta presedintele SCMD si Col. Caloian Monica)

2.      Analiza impactului depunerii de amendamente in nume personal, prin deputati din teritoriu, la proiectul Legii reparatorii. Consecinte si propuneri de masuri (prezinta presedintele SCMD)

3.      Prezentarea contractului de telefonie al SCMD si repartizarea telefoanelor/numerelor pe filiale (Secretarul general al SCMD)

4.      Algoritmul pregatirii si desfasurarii sedintelor Comitetului Director al SCMD (prezinta Secretarul general al SCMD)

5.      Atributiile vicepresedintilor SCMD (Secretarul general al SCMD)

6.      Informare privind situatia economica-financiara a SCMD la 31 mai a.c. (prezinta Gl. mr. Constantin Nastase si Col. Marian Vasile)

7.      Situatia achitarii cotizatiilor de catre membrii SCMD (prezinta Gl. mr. Constantin Nastase si Col. Marian Vasile)

8.      Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind verificarea situatiilor financiare pe anul 2012. Prezentarea situatiei privind sumele virate filialelor in anul 2012 si 2013 (prezinta Gl. mr. Constantin Nastase si Col. Marian Vasile)

9.      Reducerea cu 50% a cheltuielilor cu personalul care deserveste structurile centrale ale SCMD (prezinta presedintele SCMD).

10.  Analiza contractului de asistenta juridica cu Casa de avocatura Gilca si Vasiliu (prezinta Col. Caloian Monica si Col. Vasile Mihai)

11.  Analiza contractului de asitenta juridica cu Casa de avocatura Barla (prezinta Col. Caloian Monica si Col. Vasile Mihai)

12.  Algoritmul actualizarii evidentei membrilor de sindicat si a platii cotizatiilor (prezinta Coordonator Secretariat General)

13.  Rediscutarea si amendarea Deciziei nr. 115/08.02.2013 privind procedura de acordare a avansurilor si ajutoarelor (prezinta Gl. Mr Nastase Constantin si Col. Vasile Marian)

14.  Diverse

Membrii Comitetului Director si sefii/responsabilii structurilor centrale ale SCMD pot propune si alte proiecte pentru ordinea de zi.

Materialele de prezentat (proiectele de decizie) vor fi predate la Secretariatul General pentru a fi difuzate, spre analiza, membrilor CD, pana la data de 10.06.2013.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU