vineri, 14 iunie 2013

DECIZIE privind reteaua de telefonie a SCMDSINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director

                                                                                          

DECIZIE
privind reteaua de telefonie a SCMD

In baza atributiilor stabilite prin Statut (art. 17) si ROF (art. 12-18), Comitetul Director decide:

1.      Incepand cu 18.06.2013 se porteaza numerele de telefon detinute de SCMD, din  reteaua VODAFONE in reteaua COSMOTE, conform Anexei 1.
2.      Repartizarea telefoanelor pe filiale se va face proportional cu numarul membrilor SCMD platitori de cotizatii in anul curent, astfel:
a.       intre 15 si 50 membri, 1 telefon;
b.      intre 51 si 200 membri, 2 telefoane;
c.       peste 200 de membri, 3 telefoane
                                                     
3.      In cadrul abonamentului, fiecarui telefon i se aloca:
a.       100 minute nationale (200 minute pt. vicepresedintii SCMD coordonatori de filiale);
b.      Convorbiri nelimitate in reteaua Cosmote;
c.       Convorbiri nelimitate in reteaua fixa Romtelecom
d.      15 SMS nationale
e.       10 SMS in reteaua Cosmote
4.      Filialele cu mai putin de 15 membri cotizanti vor primi telefoane in momentul incadrarii in una dintre variantele stipulate la pct. 2, lit. a, b, c.
5.      Distribuirea telefoanelor catre filiale se va face prin grija vicepresedintilor SCMD coordonatori de filiale si prin Secretariatul General al SCMD. Cheltuielile de expeditie se suporta din fondul central la dispozitia CD.
6.      Sarcina gestionarii sistemului de telefonie revine Secretariatului General al SCMD.
7.      Comisia de receptie va informa lunar Comitetul Director cu privire la alocarea minutelor pe filiale.
8.      La epuizarea minutelor si SMS-urilor alocate, telefoanele se vor bloca.
9.      Membrilor Comitetului Director interesati li se vor elibera copii dupa contractul incheiat cu Cosmote.

Nr. 576/12.06.2013
Data publicarii spre dezbatere: 12.06.2013
Data adoptarii deciziei:14.06.2013

INITIATORI PROIECT,

Gl. Fl. Aer. (r) Iosif Balan
Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog